OYUNCAĞIN GELİŞİME KATKILARI
Pedagogların buluştukları ortak görüş odur ki oyuncakla oynamayan çocuk yoktur ve her oyuncak çocuk gelişiminde farklı fonksiyon ve öneme sahiptir. Oyuncak her zaman oyuncakçıdan alınacak bir araç değil, bazen de kum, taş, tencere, masanın üstündeki boş kutular, kağıt veya kalem de oyuncak olabilir. Ancak şu da vardır ki çocukların hangi oyuncakla oynamaları gerektiği bir eğitim ve bilgi gerektirir. Seçimi bir kitap seçer gibi planlama gerektirir. Biz ona inanıyoruz ki doğru yaşta doğru oyuncakla oynayan çocuğun gelişimi yaşıtlarına kıyasla gelecek hayatını daha olumlu etkiler. Yaşına ve ihtiyaçlarına uygun oyuncak seçimi olası riskleri bertaraf eder. Buradaki en kilit pozisyon anne ve babanın sorumluluğudur. Oyun ve oyuncağın önemini yetkin kaynaklardan araştırmak dışında anne baba her oyuncağı seçerken çocuğuna ne kazandıracağını, en etkin hangi başlıklarda fayda sağlayacağını, çocuğunun gerçekten en öncelikli ihtiyacı olan oyuncak mı olduğunu düşünmeli ve bu yönde çocuğuna yönlendirici olmalıdır.

Tabidir ki çocuğun her oyuncağa yaklaşımı bir olmayacaktır. Bazı oyuncaklarla oynamak ilk anlarında sıkıcı olabilir, sabır gerektirebilir ve çocuklar yönlendirmeye ihtiyaç duyabilirler. Bu aşamada yerine göre anne veya baba, bazen de tüm aile bir arada oynanması özellikle çocuk açısından daha eğlenceli ve başarabilmeye dönük özgüvenini destekleyici olabilir. Çocuğun kapasitesini değerlendirerek gerektiği zorlukta, yaşına oranlı olarak konsantrasyon süresi sınırlarında oynamak, ilgisi dağılmadan sonlandırmak ve bir sonraki oyuna güzel hatıralarla bırakabilmek önemlidir.

Çocuklar için dünya yepyeni bir olgudur, sürekli öğrenirler. Öğrenebilmenin en pratik yolu oyundur. Oyun hayaldir, canlandırmadır, taklittir. Netleştiremediği kavramları taklidi sırasında daha içselleştirir. Anladığı şekliyle oyuna döker. Oyun sırasındaki çözümlediği ilişkileri onun kişilik gelişiminin önemli bir evresini oluşturur. Bu vesileyle oyun sırasında ihtiyaç duydukları oyuncakları onların araçlarıdır. Oyunun gelişimini destekleyen, daha eğitici, öğretici, eğlendirici olmasına destek olan oyuncaklardır. Yani buna göre diyebiliriz ki oyuncak bir amaç değil bir araçtır. Amaç olan oyundur.

Bu sebeple çocukların hem daha yatkın oldukları alanları daha da desteklemek adına, hem de geliştirilmeye açık taraflarını desteklemek adına oyuncakları bu bakış açısıyla seçebilmek öncelikli anne ve babaların sorumluluğudur. Bu aşamada sizlerin işini bir parça daha kolaylaştırabilmek adına oyuncağın çocukların gelişime katkılarını 19 başlığa ayırdık. Mağazamızdaki her bir oyuncak için tek tek hangi "gelişime katkılara" hizmet ettiğini işaretledik. Buna göre çocuğunuzun yaşına göre daralttığınız seçilmiş oyuncakları bir kez de bu 19 başlık üzerinden daraltarak tam da en çok tercihiniz olacak oyuncağı daha kolay bulabilmenize yardımcı olmaya çalıştık. Aşağıda bu 19 "Oyuncağın Gelişime Katkıları" başlıklarını açıklamalarıyla birlikte bulabilirsiniz. Kavramlar çok zengin ve oyuncakların fonksiyonları yerine göre çok net olmaması sebebiyle eksik işaretlemelerimiz olmuş olabilir. Bu sebeple büyük bir işaretleme hatası yapmayacağımızı umsak da görüş ve önerilerinizi her zaman bizlerle paylaşmanızdan büyük mutluluk duyarız.
İnce Motor Becerileri

İNCE MOTOR BECERİLERİ

Parmak, el, bilek gibi vücudun daha küçük kaslarının kullanılarak göz koordinasyonu da sağlanıp sinir sistemi tarafından yönetilen kaslarının çalıştırılmasını ifade eder.
Özellikle 2 aylık bebeklikten itibaren pratik yapılmaya başlanmış olur, 6-12 yaş aralarında mükemmel seviyeye ulaşılır. Yazma, resim yapma, müzik enstrümanı çalma, bilgisayar kullanabilme gibi aktivitelerde etkin kullanılmaktadır.
İnce motor gelişimi fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır.
Kaba Motor Becerileri

KABA MOTOR BECERİLERİ

Bacak, kol, gövde hareketlerini sağlayan büyük kas guruplarına hükmedebilme becerisidir. Yürümek, koşmak, atlamak, fırlatmak, vurmak farklı kaba motor beceri göstergeleridir.
Bebeklerde sırt üstü pozisyondan yüz üstüne dönebilmek, kafasını kaldırabilmekle başlar, ileride sek sek oynamak, hızlı koşabilmek, bisiklete binebilmek şeklinde kendini gösterir. Mükemmel seviyeye ulaşabilmek 6-12 yaş aralığında gerçekleşir. Kaba motor gelişimi fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır.
El Göz Koordinasyonu

EL GÖZ KOORDİNASYONU

Beynin sinyali sinir sistemiyle gönderdiği el kaslarımız yani gelişmekte olan ince motor becerimiz ile bunu izleyen gözlerin koordinasyonudur.
Çevresindeki engellere dokunmadan uzanıp alabilmek, çizgi üzerinden kağıdı makasla kesebilmek, çizgileri taşırmadan boyayabilmek,
bir kaba belli bir seviyeye kadar su doldurabilmek gibi gördüğümüz üzerinden ellerimize hükmedebilme kabiliyetidir.
Kendinin yemek yemesi, bağcık bağlaması, boncuk dizmesi gibi eylemler örneklerden bazılarıdır.
Fiziksel Gelişim

FİZİKSEL GELİŞİM

Hareketli olması için yaratılmış insan vücudu daha kontrollü ve ileri gelişim gösterebilmesi için pratik yapmaya ihtiyaç duyar. Fiziksel gelişim; kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon,
çabukluk ve bunların hep beraber çalışmasıyla gerçekleşir. Fiziksel gelişmişlik kalp/solunum dayanıklılığı, kas kuvvet ve gücü, sürat, esneklik, çeviklik, denge, reaksiyon hızı ve beden kompozisyonu içerir.
Fiziksel gelişim okullarda, ev içinde, sokakta ve doğada özellikle arkadaşlarla birlikte oynanan oyunlarla desteklenir.
Duyusal Beceriler

DUYUSAL BECERİLER

İnsan hayatındaki bilgi, beceri, eğitim gelişimi duyu organlarımız vasıtasıyla gerçekleşir. Dış dünyayı keşif ile geçen çocukluğun dış faktörleri keşfine imkan veren, çocuğun duyusal becerileridir.
Daha iyi görmek, duymak, tat almak, koklamak, dokunmak çocuğun algılarının daha ileri olmasına, dünya ile daha iyi iletişim kurabilmiş olmasına imkan sağlamaktadır.
Bu sebeple duyu organları çevreyle daha derin tecrübe edinebilmeye imkan veren organlarımızdır.
Dünyamızı Keşfetmek

DÜNYAMIZI KEŞFETMEK

Doğumdan itibaren bebeğin dünyası ailesi ile sınırlıyken yıllarla algısı ilerledikçe şehrini, ülkesini ve sonunda dünyayı keşfetmeye başlar. Dünyada sadece kendi ve kendi çevresi olmadığını,
aynı zamanda başka insanlar, ülkeler, medeniyetler, düşünceler, inanışlar olduğunu da keşfeder. Bu keşif onun daha bilinçli olmasını, başka çocuklarla, ailelerle empati kurmasına imkan verir.
Bu bilinç hem daha mutlu hem daha duyarlı olmasına imkan verirken eğitiminde de ona yol gösterecektir.
İletişim Kabiliyeti

İLETİŞİM KABİLİYETİ

Tüm insanlar için demek istediğini anlatabilmek, karşısındakine istediği mesajı ulaştırabilmek bir ihtiyaçtır, ayrıca iletişimin de ana unsurudur. İletişim çift taraflıdır, karşılıklıdır. Paylaşıma imkan sağlar. Aynısı çocuklar için de geçerlidir. Paylaşım neticesinde öğrenmesi gerekeni anlayabilmek, anlayamadığını anlatabilmek, sorular sorabilmek iletişimin farklı yollarındandır. Serbestçe düşünebilme, sorabilme, tartışma, anlama imkanı iletişim kabiliyetini destekleyen ve aynı zamanda iletişim kabiliyetinden destek alan iletişim yöntemlerindedir.
Sosyalleşme Becerisi

SOSYALLEŞME BECERİSİ

Arkadaş gurubu veya kalabalık bir çevre içinde çocukların kendilerini iyi hissetmeleri, takımın bir parçası olmaları, etkileşimlerini sorunsuzca gerçekleştirebilmeleri ile sosyal ortamdaki özgüvenleri onların bu gibi topluluklar içinde daha rahat olmalarını destekler. Tek başına ve çekirdek ailesi ile geçirdiği zamanlar dışında sosyalleşebilmesini destekleyecek aktiviteler, müsabakalar, oyun gurupları içinde olabilmek sosyalleşme becerisinin göstergelerindendir.
Moral ve Özgüven Yardımcısı

MORAL VE ÖZGÜVEN YARDIMCISI

Özgüven çocuğun kendi başardıkları kadar çevresindekiler tarafından da motive edilmesi sayesinde gelişir. Özgüven bir çaba gerektirir, çalışma gerektirir. Zorlukların üzerinden gelebilmek, imkansızlıkları başarmak, hedefleri gerçekleştirmek kişinin özgüvenini artırır, moralini yükseltir. Sportif faaliyetler, aile ve arkadaş arasından oynanan oyunlar, bireysel veya takımca gösterilebilecek başarı hikayeleri, çevresindekiler tarafından taktir edildikçe, çocuğun özgüvenini desteklerken moralinin yükselmesine de imkan sağlayacaktır.
Merak ve Keşif Tetikleyici

MERAK VE KEŞİF TETİKLEYİCİ

Dünyamızı sorgulamak, çevremizde olup biteni anlamak, nedenler ve niçinleri irdelemek öğrenilen, öğretilen bir farkındalıktır. Olup bitene duyarlı olmak, düşünmeden değil, düşünerek kabul etmek hatta itiraz edebilmektir. Sorgulamayı öğrenmek, daha iyiyi bulabilmek için üzerinde düşünmek, çalışmak, tartışmak öğrenilmesi gereken bir yetenektir. İşte bu yüzden çocuklarımızın oyun ve oyuncaklarında akıl ve duygularındakini ifade edebilecekleri, dünyayı daha iyi anlayabilmek için onların boyuna göre ölçeklenmiş güvenli oyuncaklar seçmemiz önemlidir.
Sorun Çözebilme Kabiliyeti

SORUN ÇÖZEBİLME KABİLİYETİ

Hayatın mücadeleyle dolu yolları öncesinde sorunları çözebilme hazırlıklarını, zorluklarla yılmadan mücadele edebilme özverisini, bu yolu seçerken pratik ve doğru yolu seçebilme kabiliyetini bazı oyuncaklar daha etkin şekilde kazandırabilir. Çoğunlukla bir hedefe ulaşabilmek için pratik zekayı gerektiren, farklı yöntemlerle farklı sonuçlara ulaşabileceğimizi gösteren, üzerinde daha çok çalıştıkça daha iyi veya hızlı çözüm bulabildiğimizi gördüğümüz oyuncakları bu grup altında değerlendirebiliriz.
Sanatsal Farkındalık

SANATSAL FARKINDALIK

Dünyamızın renkli ve duyarlı tarafıdır sanat. Bazı çocuklar içlerindeki sanatçı ruhla doğarken diğerlerinin başka yönleri daha güçlü olabilir. Ancak, sanatsal bilinç, belli başlıklardaki sanatsal faaliyetler tüm çocuklara küçük yaştan verilmesi gereken bir kültür olmalıdır. Bu sebeple her çocuğun geçirdiği oyun süresi içinde belli bir oranın altında olmamak kaydıyla sanatsal farkındalığı geliştiren oyun ve oyuncaklar çok kıymetlidir. Ayrıca aile içinde ortak bir faaliyet çalışması ile de birlikte geçirilen zaman ileriye dönük muhteşem hatıralar bırakacaktır.
Analitik Gelişim

ANALİTİK GELİŞİM

Çözüm yolu tek olmadığı gibi tek basamaklı da olmayabilir. Bazı çözümler konsantre olamayacağımız kadar uzun veya zor olabilir. Bu aşamada çocuklara sorunu veya çözümü en iyi şekilde anlamayı, hedefe giden yolu parçalara bölmeyi, adım adım ilerlemeyi ve en pratik ve doğru şekilde çözüme ulaşmayı göstermemiz için bize yardımcı olacak oyuncaklar bulunmaktadır. Bu oyun/çözüm yöntemi çocuklarımız için hayatları boyunca kullanabilecekleri, stres ve sorun yapmadan her türlü zorlukla mücadele edebilmeleri için yöntem ve sistem kazandıracaktır.
STEM

S.T.E.M.

Arası matematikle iyi olan, sorgulayan, meraklı çocukların oyuncakları genellikle mekanik oyuncaklar, bir çözüm gerektiren, sonunda bir üretim, buluş olan oyuncaklar olur. Kolayı sevmez onlar. Onları heyecanlandıran çalışmak, çabalamak, çözüme mutlaka ulaşmaktır. Üzerinde düşünerek çaba ve zaman gerektiren oyuncakları sever onlar. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik onları heyecanlandıran başlıklardır. Bu sebeple Science, Technology, Engineering ve Mathematics baş harflerinden oluşan bir kategori olmuştur STEM.
Düşünme Kabiliyeti

DÜŞÜNME KABİLİYETİ

Çevresinde gerçekleşeni olduğu gibi kabul etmek yerine sebebini düşünen, çözüm arayışı sürecinden keyif alan, düşüncelerini ve yöntemlerini başkalarıyla paylaşmayı ve tartışmayı sevenlerin favori oyuncaklarıdır. Söyleneni kabul etmek yerine önce anlamak sonra kabul etmek veya itiraz etmek onların ortak yönleridir. İlerleyen yıllarında
Konuşmaya Yardımcı

KONUŞMAYA YARDIMCI

İletişimin anahtarlarındandır konuşmak. Ayrıca kendini iyi ifade edebilen, ana diline hakim, toplum içinde çekinmeden ve duraksamadan konuşabilen çocuklar hem okul hem sosyal hayatlarında daha kolay ilerlerler. Bunu geliştirmek için farklı yaşlar için çeşitli oyuncaklar araç olarak görülebilir. Oyun sırasında konuşmayı, en hızlı veya iyi şekilde kendini ifade edebilmeyi öğrenen çocuklar için bu tip oyuncaklar farkında olmadan konuşma ve ifade yeteneğine yardımcı olacaktır.
Yazmaya Yardımcı

YAZMAYA YARDIMCI

Güzel ve hızlı yazı yazabilmek aslında eğitim hayatının anahtarlarından biri olduğu gibi birçok sanatsal faaliyetin de önemli bir detayıdır. Kalem tutuşu, aklındakini çizgiye, resme dökebilme kabiliyeti kişinin yaptığına özen göstermesi, gerekli zamanı harcayarak kalemli aktivitelere vakit harcamasıyla doğru orantılıdır. Çoğu içinde kalem barındıran ve çizim gerektiren bu oyuncaklar bu yönde çocukların kendilerini geliştirmesine destek olmaktadır.
Okumaya Yardımcı

OKUMAYA YARDIMCI

İyi okuyabilmek, okuduğunu iyi anlamakla doğru orantılıdır. Hız arttıkça okunan şeyler daha heyecanlı olacaktır. Gerek okul kitapları gerek hikaye ve romanlarla okumayı bir olay olmaktan çıkartmak için çocukların okumayı sevmeleri kritiktir. Bu zaman içinde onların ilgi alanlarına ait kitaplar dışında içinde okuma aktivitesi olan oyuncaklar seçerek onları destekleyebiliriz. Ayrıca okumanın bize ilkokul 1.sınıfta öğretildikten sonra nasıl ilerleteceğimizi başka bir kaynaktan öğrenmediğimiz sürece araştırma ve geliştirme çabalarımızın sürmesi gerektiğini paylaşmak isteriz.
Hayalgücü  ve Yaratıcılık

HAYALGÜCÜ VE YARATICILIK

Hayal gücü ve yaratıcılık bize kalıplaşmış yol ve çözümler dışında kendimize ait yöntemler geliştimemize imkan verecektir. Her hayal ettiğimizi gerçekleştirmemiz şart değildir ama hayal etmediğimizi çoğu zaman yapamadığımızı görürüz. Önemli olan düşüncelerimizi kalıpların dışında tutabilmek, daha keyifli veya kolay veya hızlı gibi farklı yöntemleri yaratıcılığımızla ortaya çıkarabilmektir. Bunu destekleyecek oyuncaklar çoğu zaman aileler ile oynandıkça çocukların yaratıcılık performansları da artacaktır. Bu vesileyle siz de içinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilirsiniz.